Aanmeldingsformulier Vervolgcursus klokken repareren, 2019 – 2020

Ik wil graag deelnemen aan:

Vervolgcursus G2: 28 februari, 6, 13 en 20 maart 2020

Dagcursus: 4 dagen, van 10.30 tot 12.30 uur. Gezamenlijke lunch (exclusief) en van 13.30 tot 16.00 uur.

Kosten: de cursus kost € 275,00, waarvan € 100,00 inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld bij de inschrijving, onder vermelding van het cursusnummer,
graag overmaken op bankrekening NL61ABNA0405363044 t.n.v. J.A. de Rade te Apeldoorn.

Alleen wanneer het inschrijfgeld is overgemaakt, sta je ingeschrevenVoorwaarden:
– De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers.
– Klokkenjohn behoudt zich het recht voor, om, zonder opgaaf van redenen, deze cursus te annuleren. Het
inschrijfgeld wordt dan teruggestort.
– Bij niet verschijnen of annulering, binnen 8 weken voor aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld NIET
terugbetaald.
– Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico.

Accoordverklaring:
Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord

Ik heb de voorwaarden t.a.v. de vastlegging van persoonlijke gegevens gelezen en ga ermee akkoord.

Je krijgt ongeveer twee weken voorde startdatum een uitnodiging met details en een routebeschrijving.